Жашоо сабактары

«Бакдѳѳлѳт» коомунун «Жашоо сабактарынан» Адамдын өзгөрүүсү Жашоонун шаңы менен, талаптын күчү менен адам өзгөрөт, өсөт, өркүндөйт. Эгер адам өзгөрбөсө, изденбесе,

Соц тармактар:
Читать далее

Шаамерчемден жаңы котормолор

А.С.Пушкин. ЦВЕТОК Цветок засохший, безуханный, забытый в книге вижу я; И вот уже мечтою странной Душа наполнилась моя: Где цвёл?

Соц тармактар:
Читать далее

Биз өлбөстүккө өттүк

Биз эми өлбөстүккө өттүк дайым – кыйырсыз кылымдардын өмүрүбүз. Ааламда жылдыз толуп ошол кезде, Деңиздер турган эле толкуп –ташып. Дүйнөдөн

Соц тармактар:
Читать далее

Дүйшеке Дөкөнбаев. “Жаза”

(повесть) Иттин ээси болсо бөрүнүн Теңири бар. (Ылакап) Тэ, мөңгү баскан аскалуу чокулардан төмөндөп кыяктын бүктөмдөрүндөй салаа-салаа болуп өз өзүнчө

Соц тармактар:
Читать далее

Ж.Осмонкулов: «Балдар чыгармасын жазуу үчүн бала болуп жашаш керек»

Балдар десе эле, балдар чыгармасы эмес. Ал деле абдан кыйынчылык менен жазылат. Ал үчүн балдардын турмушун билүү аздык кылат. Бала

Соц тармактар:
Читать далее

“Ат жыгачтай болгон эме экен…»

“Ат жыгачтай” деген түшүнүк бар. Териси сөөгүнө жабышкан, өтө арык кишилерге берилген сыпаттама. “Бечара, ат жыгачтай болуп катып калган турбайбы”

Соц тармактар:
Читать далее

Кыргыз медицинасы ооруну кантип бөлүштүрүп, кантип аныктаган?

Биз буга чейинки макалалардын биринде тамырчы кандын басымы менен же тамырды кармап туруп, ага берилген ар бир органдын «үнүнө» карата

Соц тармактар:
Читать далее