Падышалардын аттары же Ахалтекин аргымагы — Кыргызстанда

Бардыгыбыздын көңүлүбүз Ысык-Көлдө өтүп жаткан II Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары менен байланып турган кез. Бул окуя 25 жылдык эгемендик жылдардагы эң

Соц тармактар:
Читать далее

Жабагы, кунан, аргымак, ат, бышты — айырмасын билесизби?

II Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын арты менен кыргыздын байыркы ат оюндары жанданып ат чабыш, кунан чабыш, жорго салыш кызып турган маалы.

Соц тармактар:
Читать далее

Атың барда – жер тааны!

Жакында кыргыз жылкысына арналган “Тоолуу Кыргызстандын тулпарлары” аттуу түстүү китеп орус тилинде жарык көрдү. Китепти түзүү идеясы КРнын Жогорку Кеңешинин

Соц тармактар:
Читать далее

Мыкты күлүктөр тарыхта жашап келет…

«Жакшы ат бир камчы, жаман ат миң камчы», «Жылкы, жылкы, жылкыдыр, жылкы элдин мүлкүдүр», «Атың барда жер тааны, атаң барда

Соц тармактар:
Читать далее

Сыдыктын күлүктөрү

Улуу Жибек жолунун боюнда 30-чакырымда миллионер чарбаны, асыл-тукум жылкыларды эң алгачкы уюштурган, Социалисттик Эмгектин Баатыры Кочкорбай уулу Исактын колодон тургузулган

Соц тармактар:
Читать далее

Ат — адамдын канаты

Кыргыз элинин өткөн турмушунда тулпар аттардын мааниси чоң болгондугун танууга болбойт. Кыргыздын байыркы эпосторундагы баатырларынын өмүрү алардын минген тулпарлары менен

Соц тармактар:
Читать далее