Солтоноев: Кыргыздын Кытайга качканы

Белек Солтоноев (23 февралда 1878-жылы Чоң-Кеминде төрөлгөн -1937 же 1938 өлгөн) акын, тарыхчы, агартуучу жана фольклор жыйноочу. Ал кедейдин үй-бүлөсүндө

Соц тармактар:
Читать далее

Турпанга качкан эл

Кыргыздын чыгаан, кыраан уулдарынын бири кеменгер Жусуп менен 1938-жылы Сталиндик репрессиянын курмандыгы болуп жашырылган улуттун тунгуч жазма тарыхчысы Белек Солтоноев

Соц тармактар:
Читать далее

Белек Солтоноев кыргыздын алгачкы этнографы

Тарыхый иликтөөлөрдө кыргыздар Азия мейкининде көөнө замандан бери жашоо кечирген, жоокер мүнөз эл экендиги аныкталганы менен уңгусуна уютку болгон өзөгү

Соц тармактар:
Читать далее