Кыргыз тилин чет тил катары окутуу: Принциптер, жаӊычылдыктар жана көйгөйлөр

Улам мезгил өткөн сайын кыргыз тилин чет тили катары окутуу өркүндөп, дүйнөлүк тил үйрөтүү калыбына салынып, алгачкы саамалыктар дагы өркүндөтүлүп,

Соц тармактар:
Читать далее

«Мен да сага окшономду» оңдойлу…

«Сөз дайра» берүүсүндө убай жана убайым, улаарып, байымдуу деген сөздөрдүн маанисин чечмелейбиз. “Жашамал адам экен” деп коет жашы улгайып бараткан

Соц тармактар:
Читать далее

“Сөздүктөгү сөздүк”

К.К.Юдахиндин 125 жылдыгынын алкагында К.К.Юдахин түзгөн “Кыргызча-орусча сөздүктүн” ичиндеги унут калган, колдонуудан чыгып бара жаткан 7000ден ашуун сөздү камтыган “Сөздүктөгү

Соц тармактар:
Читать далее

Алфавитти реформалоого бийликтин саясий эрки керек

Алфавитти реформалоо 80 жылга жакын убакыттан бери эле тынымсыз талкууга алынып, айтылып келген маселе. Бул биздин алфавитте бир көйгөй бар

Соц тармактар:
Читать далее

Сѳз сабаттуулугу деген эмне?

1930-жылдардан берки сексен жылдан ашык мезгил бою элибиздин эне тилинин айтылбаган чоло жери калган жок. Андагы ой, сунуш, курч сын

Соц тармактар:
Читать далее

Өз тилибизди билбей, өзгө тилде сүйлөп калбайлы…

Бизге эң көп келген эмгек мигранттары, инвесторлор бул кытайлар. Ошондуктан, эмгек квота менен келгендерге экзамен киргизиш керек деген маселени көтөрдүм.

Соц тармактар:
Читать далее

Бугу-Эне эркекпи же ургаачыбы?

Кыргызда Бугу-эне деген сөз барбы, же жокпу деп мурда эч ойлонбоптурмун. Бизден улуу карыялар, чоң энелердин деле Бугу-эненин тукумубуз деп

Соц тармактар:
Читать далее

Жусуп Баласагын кыргызбы же уйгурбу?

Парламенттин 2014-жылдын 12-ноябрындагы жыйынында ЮНЕСКОнун колдоосу менен Жусуп Баласагындын 1000 жылдык юбилейин өткөрүү жөнүндө долбоорду талкуулоо учурунда, депутат Курмантай Абдиев:

Соц тармактар:
Читать далее

Термин «жасоодогу» алаңгазарлыкты качан токтотобуз?

Тил тирүү организм сыяктуу дайыма кыймылда болуп, өсүп-өнүгүп турчу кубулуш. Тигил же бул тилдин ар кандай тарыхый жагдайга байланыштуу жашоосун

Соц тармактар:
Читать далее

“Ат жыгачтай болгон эме экен…»

“Ат жыгачтай” деген түшүнүк бар. Териси сөөгүнө жабышкан, өтө арык кишилерге берилген сыпаттама. “Бечара, ат жыгачтай болуп катып калган турбайбы”

Соц тармактар:
Читать далее

Кыргыз «Алиппелеринин» мазмундук-тематикалык эволюциясы тууралуу

И.Арабаевдин «Алиппе жаки төтө окуу китеби» аттуу китебинин жарыкка чыгышынын 105 жылдыгына карата Мектептин милдети баланын сабатын ачып билим берүү

Соц тармактар:
Читать далее

Тил комиссиясы: журналисттерге доомат көп

Президентке караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясы журналисттерге кыргыз тилинде сүйлөө жана жазуу эрежелери боюнча устаттык сааттарды өткөрүүнү болжоп жатат.

Соц тармактар:
Читать далее

Шаймерден менен Чилмерден

Шайлобек сөздүктүн кезектеги парчасы. Кайсыл гана тилде болбосун сөздөрдүн кайдан келип чыкканы, теги, пайда болгон эли-жери унутулуп, бара-бара колдонуудан калса

Соц тармактар:
Читать далее

Этиштин ыңгайлары

Сүйлөөчүнүн болутка (кыймыл –аракетке, окуяга, фактыга) карата мамилесин туюндуруу үчүн “ыңгай” түшүнүгү колдонулаары белгилүү. Башка тилдер сыяктуу эле кыргыз тилине

Соц тармактар:
Читать далее

Кыргыз «мерчемдеди» деген эмес

«Шайлообек сөздүктөн» сын. “Мерчем, мерчемдүү” деген–керектүү, ыңгайлуу, күн мурунтан болжолдонгон жер деген өңдүү маанини берет экен. Мисалы, “Мерчемдүү жердин баарына

Соц тармактар:
Читать далее

Канткенде балдарды сабаттуу жазууга үйрөтөбүз?

Ар бир окуучу жазуу тапшырмаларын катасыз жаркыратып жазса деген ой-тилек ар бир мугалимдин кыялында болсо керек. Бүгүнкү күндө коомдун өзгөрүлүшү

Соц тармактар:
Читать далее