Теңир-Тоо койнундагы кыргыз бугучулары

Илгери кыргыз менен бугунун жашоосу ажырагыс болгон. Жараткандын, теңирдин амири менен Улуу Шибердин улуу тоолору менен токойлорунда пайда болгон кыргыз

Соц тармактар:
Читать далее

Аксай, Арпа жөнүндө бабалардын жомогу

Аскасы асман тиреген, ак мөңгүлүү Ала-Тообуздун касиетинен каниет алып жашап келебиз, кыргыз! Акактай таза сууларыбызга чайынып, атыр жыттуу аңкыган абабыздан

Соц тармактар:
Читать далее