Дүйшеке Дөкөнбаев. “Жаза”

(повесть) Иттин ээси болсо бөрүнүн Теңири бар. (Ылакап) Тэ, мөңгү баскан аскалуу чокулардан төмөндөп кыяктын бүктөмдөрүндөй салаа-салаа болуп өз өзүнчө

Соц тармактар:
Читать далее

Сулайман Рысбаев. «Умай бала»

(жомок повесть) (Уландысы. Башы)   Издөө Бала көзүн “уйкудан” ачса, баягы “атың ким?” деп сураса айтпай койгон «байке» маңдайында туруптур.

Соц тармактар:
Читать далее

Насыпбек Асанбаев. «Дудук»

(повесть) Түндүн коюу караңгылыгы тарап, жерге жарык түшө баштады. Жарыктын кириши менен уясынан бырп учкан канаттуулар чыркылдап ары-бери учуп, таң

Соц тармактар:
Читать далее

Сулайман Рысбаев. «Умай бала»

(жомок повесть) (Уландысы. Башы) «Жаку жер үстүнөн көрүнбөйт» Эртеси кечинде Жакунун ата-энеси Акылтайдыкына келишти. Алардын келгенинин себеби, баягы күнү Акылтайдын

Соц тармактар:
Читать далее

Сулайман Рысбаев. «Умай бала»

(жомок повесть) (Уландысы. Башы) Психиатрда — О-о, Акылтай деген жакшы бала турбайсыңбы? — деди врач жигит алдында тепейип отурган балага

Соц тармактар:
Читать далее

Сулайман Рысбаев. “Умай бала”

(жомок повесть) (Уландысы. Башы) Акылтай үйүнө кайтты Умай бала менен Акылтай отурган учуучу килем зор Умалай тоосун бир ирет айланып

Соц тармактар:
Читать далее

С.Рысбаев. “Умай бала”

(жомок повесть) (Уландысы. Башы) Умай бала жардамга келди Чын эле, кечээки бороондо буюккан кичинекей Акылтай   эмне болду? Сөздү, эми, ошондон

Соц тармактар:
Читать далее

Касымалы Баялинов. “Ажар”

(повесть) I Күн кылтылдап, уясына батып бара жатат. Ала-Тоонун чокусуна токтогон бирин-серин үлбүрөгөн ак булуттар күндүн батарда чачкан нуруна боёлуп,

Соц тармактар:
Читать далее

Сулайман Рысбаев. «Умай бала»

(жомок повесть) Баян башы Балдар, мен силерге жаңы баянымды айтып берейин. Көңүл салып окугула. Чынбы же жалганбы, илгери-илгери Жер жаңы

Соц тармактар:
Читать далее

Токтобек Үсөнов. “Жигит, эмнеге шайыр эмессиң?”

(повесть) Пролог ордуна Ушул катты окуурум менен эсим ооп, дабдырай түштүм. Чынымды айтсам, адегенде ишенген жокмун. Уялыңкы кыздай, көзгө тике

Соц тармактар:
Читать далее

Айдарбек Сарманбетов. “Чыңгызхан”

(повесть) “Каргыш – жебеден курч, укум-тукумга жете көзөп өтөт”. Монгол ылакабы. Каргыш – Уу, наалаты сага, Темучин! – деп, мүшкүл-күйүттөн

Соц тармактар:
Читать далее

Мусакун Сатыбалдиев. «Жанотсуз көздөр»

(повесть) Негедир ал чочуп ойгонду, бир жерине күтүлбөгөн жерден шыркыраган кызыл чок тийип кеткендей, бүт денеси дирт этти, кудум азоо

Соц тармактар:
Читать далее

Жыпар Исабаеванын эки повести кошулду

Жыпар Исабаеванын өз баракчасына анын «Махабат мазары» жана «Кумайык» деген повестттери кошулду. Чыгарманын аталышын бассаңар аны pdf форматында окуй аласыздар. Ылдыйда «Махабат мазары» повестинен үзүндү

Соц тармактар:
Читать далее