Адептин башы – салам, иштин башы – ыклас

Учурашуу-адамдардын ортосунда бири-бирин ызаттоо, тааныш же бейтааныш адам менен бул жер үстүндө бирге жашоого, сүйлөшүүгө, пикир алышууга даяр экенин билдирүү.

Соц тармактар:
Читать далее

Саламдашуу маданияты…

Кыргыздын тили өтө терең. «Улуу кыргыз» — деген чоң бийиктерге жеткен бай тилдерден деп айтылып, аны менен ар кандай жашоо

Соц тармактар:
Читать далее