Александр Пушкин. “Анжело”

(поэма)   Биринчи бөлүк I Кадим бейпил Италия жергесинде Бир шаарды сурап турган Дук аттуу чал. Журтунун камкор, калыс атасы

Соц тармактар:
Читать далее

Шаамерчемден жаңы котормолор

А.С.Пушкин. ЦВЕТОК Цветок засохший, безуханный, забытый в книге вижу я; И вот уже мечтою странной Душа наполнилась моя: Где цвёл?

Соц тармактар:
Читать далее

Этиштин ыңгайлары

Сүйлөөчүнүн болутка (кыймыл –аракетке, окуяга, фактыга) карата мамилесин туюндуруу үчүн “ыңгай” түшүнүгү колдонулаары белгилүү. Башка тилдер сыяктуу эле кыргыз тилине

Соц тармактар:
Читать далее

“Берен” кыргыз сөзү эмеспи?

Академик К.К.Юдахиндин сөздүгү мезгилинде СССРде гана эмес бүткүл дүйнөдө белгилүү болуп, кийинки чыккан башка түрк тилдеринин орусча сөздүктөрүн түзүүдө негиз,

Соц тармактар:
Читать далее

Шаамерчемдин ырлары

ЭСТУТУМ Сүйүүгө сүйүнч ширеле Сүзүлүп көздөр тимеле Сүлкүлдөп катар бараттык… (Сүрөөлгө* тийген күн эле…) ————————————- СҮРӨ(Ө)ЛГӨ — Студентти СҮРӨӨ максатында,

Соц тармактар:
Читать далее

Шаамерчемдин котормолору

Бул котормолордун автору «Азаттыктын» «Сөз таануу» шеринесинде Шаамерчем деген адабий ат менен белгилүү. Анын уруксаты менен айрым котормолорун сунуштап жатабыз.

Соц тармактар:
Читать далее