Манасчынын сырдуу феномени: Улан Исмаилов

«Манас» эпосун, биз кыргыз элинин чыныгы көөнө тарыхынын көркөм чагылдырылышы катары карасак болот. Себеби анда кыргыз элинин көчмөн философиясы, этнографиясы,

Соц тармактар:
Читать далее

Токсон күн бою Манас айткан манасчылар

2013-жылдын июнь айында манасчылар «Айкөл Ааламы» телеберүүсүнө тартылуу үчүн Таласка, Манас Ордого чогулуп барышкан. Ал иш-чара аяктап калган кезде манасчы

Соц тармактар:
Читать далее

Улан Исмаилов: «Аян болбой, баян болбойт»

Манас айтуу өзүнчө бир дүйнө. Аны жаттагандар да, жаттабай айткандар да бар. Алардын баа жеткис өнөрүн баалаган ар кандай фонддор

Соц тармактар:
Читать далее