Жаңылмачтар

* * * Эртең аркарлар марчага марчалайт, Эртең аркарлар марчага марчаласа, Биздин жердеги аркарлар марчага марчалабай, Кимдин жериндеги аркарлар марчага

Соц тармактар:
Читать далее