Хан Жантай жер сатканбы?

Кыргыздын эл сураган мыктылары Чүй суусунун аркы өйүзүндөгү бир өңүрүн бүтүндөй казактарга кырк байталга сатып жиберишкен деген сөздүн тарыхый чындыгы

Соц тармактар:
Читать далее